Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Användarresa

Användarresan ger svar på hur din produkt används över tid och i relation till andra system. Leveransen är en visuell karta som är lätt att ta action på. Att rita upp användarresan är ett bra sätt att få samsyn internt kring vad användaren stöter på för eventuella hinder och vilka möjligheter som finns att bygga vidare på.

Användarresan (user journey) beskriver hur en specifik användartyp interagerar med en produkt eller tjänst. Den ger svar på hur människor använder din digitala produkt och en förståelse för hela användarupplevelsen. Den kan också användas för visualisera en process eller situation för att ta fram en helt ny produkt eller tjänst.

När vi tar fram en användarresa kartlägger vi alla touchpoints, det vill säga alla interaktioner, användaren har med produkten eller tjänsten. Vi tittar på flera faser - det som händer före, under och efter att användaren använder produkten. Vi tar även hänsyn till det emotionella perspektivet - hur känner användaren i de olika stegen? Var finns hinder som har förbättringspotential?

Användarresan ritas upp i en visuell karta eller storyboard som är en bra grund för att snabbt gå vidare med att ta fram en prototyp eller konkret lösning. Det är också ett bra underlag att ta vidare internt. Det är inte ovanligt att det finns många olika uppfattningar om hur användarna tycker och tänker. Men att tycka och tro saker gör det svårt att komma framåt. Användarresan är ett bra verktyg för att få en samsyn och förståelse i organisationen för vad som faktiskt behöver göras.

Användarresan fångar användarens perspektiv

Att jobba med användarresor ger flera fördelar:

  • Den tvingar dig att utgå från användarens perspektiv.
  • Den visar vilka problemområden som finns och behöver förbättras.
  • Du får en överblick över helheten och alla beröringspunkter användaren har, även andra tjänster, produkter eller kanaler som användaren möter längs vägen.
  • Leveransen är en visuell karta som är lätt att dela vidare internt och ta action på.

Grundar sig på insikter

För att göra en användarresa behövs insikter om användarna. Det arbetet kan se ut på olika sätt och vi anpassar upplägget efter era behov. Ofta handlar det om en kombination av inläsning av underlag som finns, workshops och intervjuer eller fokusgrupper med användarna. Vi tror inte på långa komplicerade förstudier på Osynlig. Viktigast av allt är att prata med användarna!

Kundresan

Ett liknande begrepp är kundresan (customer journey). Ibland används användarresa och kundresa synonymt. Skillnaden är egentligen mest vilket scope kartläggningen har. En kundresa tittar på alla interaktioner kunden har med ditt företag och har oftast större fokus på själva köpprocessen.

Läs mer

Artikel: Prata med användarna – Nyckeln till konkurrenskraftiga tjänster
Artikel: Kundinsikter – Så här kommer du igång
Så jobbar vi på Osynlig

Vill du veta mer?

Prata med Ebba Burenius Brandt, Business Director

Inspireras av våra case