Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Från idé till prototyp på bara en vecka

Designsprint med Take a change

Ledarskapsutvecklarna Take a change såg att det fanns ett behov av att bättre kunna mäta och följa upp resultatet av arbetet med ledarutveckling. Idén om en ny digital tjänst föddes.

Med en designsprint satte vi tillsammans konceptet och våren 2020 lanserades Feedforward me - ett digitalt verktyg som hjälper ledare att utvecklas i vardagen.

  • Designsprint
  • Användningstester
  • Prototyp
En grupp personer klistrar upp postits på en whiteboardtavla.

På Take a change jobbar ett tiotal seniora ledarskapsutvecklare med mentorskap och coachning. Deras modell bygger på tre hörnstenar: självinsikt, vilja att förändras och engagemang i att träna in nya vanor. Målet är att få till en förändring i vardagen som ger mätbara resultat.

Två personer pratar om skisser under en design sprint.

"Vi såg att våra kunder hade ett behov av att kunna visa ROI på sina investeringar i ledarskapsutveckling. Helt enkelt få en tydligare mätbarhet i hur arbetet går. Ett behov vi tänkte att en digital tjänst skulle kunna lösa."
Frank Ekelund, partner och coach på Take a change.

ROI

Förkortning av "Return on investment"

Ny digital tjänst hjälper ledare utvecklas i vardagen

Take a change vände sig till Osynlig för att få hjälp med UX- och UI-design men efter att gått igenom planerna tillsammans tyckte vi att det var för tidigt att börja med design och utveckling. Idéerna behövde först konkretiseras. Vi föreslog därför en designsprint för att snabbt ringa in hur den nya tjänsten skulle fungera. Under en intensiv vecka jobbade vi tillsammans fram en prototyp som vi sedan testade på slutanvändare.

"För oss var det värdefullt att göra en designsprint. Det kom upp många bra idéer och förslag vi inte tänkt på innan. Med sprinten kunde vi validera idéerna med potentiella användare och komma snabbare framåt. Vi kom helt enkelt väldigt långt på kort tid."
Frank Ekelund, partner och coach på Take a change.

Utveckla en del i taget

Under designsprinten prioriterade vi att ta fram en prototyp för det viktigaste flödet i tjänsten. Efter sprinten jobbade vi tillsammans igenom fler flöden under två veckor. Sen lämnade vi över till utvecklarna.

"Mitt råd till andra som funderar på att utveckla en ny digital tjänst är att lyssna på de som kan och har gjort det förut. Vi hade tänkt dra igång utvecklingen direkt men jag är glad att vi lyssnade på Osynlig och började med en designsprint istället. Det lade grunden för att vi har utvecklat en tjänst som faktiskt skapar värde för användare. Ett annat tips är att prioritera hårt och göra klart en del i taget. Det är lätt att ta ett för stort grepp och vilja göra allt samtidigt. Vi sparade tid i slutändan på att göra klart ett flöde först innan vi började på nästa."
Frank Ekelund, Take a change.

Den nya tjänsten Feedforward Me lanserades så smått i början på 2020. Feedbacken så här långt har varit väldigt positiv men den stora lanseringen har av förklarliga själ skjutits upp lite på grund av Corona-krisen.

Om Feedforward me

Feedforward är till skillnad från feedback framåtriktad. Istället för att få återkoppling på hur något har fungerat tidigare handlar feedforward om att be om råd och tips på hur jag kan bli bättre på det jag vill utvecklas inom framöver. Den digitala tjänsten Feedforward me underlättar processen för feedforward och adderar mätbarhet så att det går att följa upp resultatet.

Så här funkar tjänsten:

  1. Du sätter ett mål - till exempel “Jag vill bli bättre på att delegera”.
  2. Du bjuder in dina kollegor. De bedömer hur väl du klarar av målet idag och ger dig råd på hur du kan förbättra dig.
  3. Du tar del av de råd som kommit in i verktyget och får en månadsvis pulsmätning på hur du ligger till mot målet.

Företag kan också följa upp arbetet på en aggregerad nivå och på så vis få en översiktsbild av hur ledarutvecklingen går på företaget.

Till FeedForward Me
Mer om Take A Change
Mer om designsprint

Vill du veta mer?

Prata med Martin Lindström, Design principal