Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Rekrytera en designer

Oavsett om ni just börjat fundera på att ta in en designer eller är i slutskedet av rekryteringsprocessen och vill säkerställa att ni väljer rätt kandidat så kan vi hjälpa till. Vi har i många år rekryterat och hjälpt kunder att rekrytera designers där en av nyckelaktiviteterna är att genomföra vårt arbetsprov.

Det är en detaljerad utvärderingsprocess där era kandidater utför en designutmaning sida vid sida med våra designexperter på Osynlig. Processen är utformad för att ge er en djupare förståelse för kandidaternas arbetssätt och färdigheter.

Arbetsprov

Genom åren har vi förfinat vår process och nu finns arbetsprovet paketerat och färdigt att köpa till ett fast pris på 5 000 kr per kandidat.

Hur det går till

  • Vi tillbringar tre timmar sida vid sida med kandidaten, antingen digitalt eller fysiskt, för att utföra en designutmaning.
  • Under utmaningen samlar vi på oss insikter om kandidatens tankeprocess, beslutsfattande och hur hen angriper utmaningarna från början till slut.
  • Att sitta tillsammans och arbeta i en verklig arbetskontext är ett effektivt sätt att utvärdera hur samarbetet med kandidaten fungerar.
  • Vi bedömer kandidaterna inom fyra nyckelområden: samarbetsförmåga, anpassningsförmåga, innovativ förmåga och designhantverk.

Vad ni får

En rapport som redogör för kandidatens styrkor och utvecklingsområden. Följande områden fokuserar vi på under arbetsprovet.

  • Samarbetsförmåga – Hur väl kommunicerar och samarbetar kandidaten med andra?
  • Anpassningsförmåga – Hur hanterar kandidaten när förutsättningarna förändras?
  • Konceptuell förmåga – Hur bra är kandidaten på att generera och utveckla nya idéer?
  • Designhantverk – Hur hög är kandidatens tekniska skicklighet och estetiska omdöme inom design?

Pris

5 000 kr per kandidat.

Vill du veta mer?

Prata med Andreas Lindqvist, COO