Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Strategi som visar vägen

Innan vi sätter igång måste vi veta varför vi gör något, för vem och vad vi vill uppnå. Det kan låta självklart, men vi vet av erfarenhet att det inte alltid är tydligt definierat.

På ett strukturerat sätt utforskar vi tillsammans problemen vi vill lösa, lär känna användarna och sätter oss in i din affär och organisation.

Med användaren i centrum

Är produkten du vill bygga relevant för användarna? Löser den ett riktigt problem som användarna har? Hur skapar vi värde för både affär och användare med det vi gör? Det är frågor vi utforskar tillsammans under ett strategiarbete. Upplägget anpassar vi efter dina behov och uppdragets karaktär. Vi tror på att jobba hypotesbaserat och att testa idéer och lösningar så tidigt som möjligt. En strategi ska leda till konkreta actions och omsättas i handling.

Mer om metoder och områden vi jobbar med:

Vill du veta mer?

Prata med Malin Edlund, CEO